אל תשמרו מידע חשוב בדפדפן של המשתמש

אל תשמרו מידע חשוב בדפדפן של המשתמש, כגון מחירים. המשתמש יכול לשנות מידע שנשמר אצלו ולגרום נזק.


Applicure, מוצרי אבטחה לאינטרנט

הוסף תגובה