אם פגעתם ברכוש של צד ג’, הימנעו מכל הודאה באשמה

אם פגעתם ברכוש של צד ג’, עליכם למסור למי שנפגע על ידכם את הפרטים האישיים ופרטי הפוליסה בלבד. יש להימנע מכל הודאה באשמה, כי הודאה כזו לא תחייב את המבטח ואפשר, כי בסופו של דבר יהא עליכם לשלם את הנזק מכיסכם הפרטי.

הפוליסה קובעת, כי הודאה באשמה, התחייבות שלכם או של אדם מטעמכם

לתשלום כלשהו לנפגע או כל הצעה או הבטחה שניתנו ללא הסכמת המבטח מראש ובכתב, אינן מחייבות את המבטח. אולם איסור ההודאה באשמה אינו חל על מסירת פרטי התאונה במשטרה או על מתן עדות בבית משפט, כך שאם נמסרה תלונה במשטרה עליכם למסור את פרטי האירוע למשטרה.

באדיבות צוות ליסינג סנטר, השוואת ביטוחי רכב

הוסף תגובה