אפשר ורצוי להתמקח על הריבית

ב- 1.07.06 תיכנס התקנה של בנק ישראל לתוקפה.

על פי תקנה זו תיאסר החריגה מהמסגרת למשיכת יתר בבנק.

יש לשים לב לשיעור הריבית שתיקבע ליתרה בתוך המסגרת.

 

אפשר ורצוי להתמקח ואף להביא ציטוטים מבנקים אחרים ויש לשים לב לעמלת הקמת המסגרת.

 

 TIM ייעוץ למשכנתאות ופיננסים בע"מ

הוסף תגובה