בדוק את סך כל האשראי הקיים בחשבון

בדיקה ממצה של סך כל האשראי הקיים בחשבון – הלוואות, חיובים בקרדיט ע"י חברות כרטיסי האשראי, משכנתאות וכו' – ניתן להקטין בצורה משמעותית את ההחזרים החודשים ולהקל על הוצאות בחשבון, אם באמצעות משכנתא, במסגרתה שיעורי הריבית נמוכים משמעותית לעומת אשראי אחר שקיים בבנק המסחרי או בפרישה והתאמה מחודשת של האשראי הקיים.


TIM ייעוץ למשכנתאות ופיננסים בע"מ

הוסף תגובה