בדוק ברמה רבעונית את סך העמלות שגובה ממך הבנק

כדאי לבדוק ברמה רבעונית את סך העמלות שגבה מאיתנו הבנק – בנושא זה תמיד קיימת אפשרות להתמקח ולקבל החזרים. העמלות הבולטות: העברה מחשבון לחשבון, דמי ניהול החשבון, עמלת שורה, שיקים דחויים אם קיימים, עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך, עמלת חליפין ברכישת/המרת מטבע חוץ, הנחה בשער החליפין בין המטבעות, עמלות באשראי .


 TIM ייעוץ למשכנתאות ופיננסים בע”מ

הוסף תגובה