בדקו לפני הקניה את אופיו הכלכלי/ חברתי של האזור

לעתים יזמים מהירים וראשי מועצות נמהרים (ותאבי ארנונה) נוטים לנטוע שכונה חדשה איכותית, לכאורה, באזור שלא ערוך לכך. הכוונה: השכונה החדשה אמורה לשדרג את האזור כולו.

התוצאה: ברוב המקרים הרשות לא מסוגלת לספק תשתיות או שירותי רווחה וחינוך ברמה הראויה. במילים אחרות – איכות חיים ירודה, וחוסר “כיסוי” לתשלום הגבוה של אגרות הבניה והארנונה, אשר משמשת לרוב לשיפור התשתיות בשכונות הקורסות.
טרם הקניה, כדאי לערוך מחקר קטן על איכותה הסוציו-אקונומית של הסביבה:
סוג האוכלוסייה הנמצאת בסביבה הקרובה והרחוקה, אחידות מרקם התושבים.
רמת החיים בשכונה עצמה ובשכונות הצמודות: איכות המדרכות, גנים, מבני ציבור לטובת הקהילה.
רמתם של השירותים העיקריים: איכותם של בתי הספר וגני הילדים, קיומו של מרכז קניות בסביבה. נגישות לתחבורה ציבורית.
מה גודלם של השטחים הירוקים והציבוריים ביחס לשטחים הבנויים בשכונה?

באדיבות אדריכלות ובניה בישראל– מאגר המידע הפתוח


הוסף תגובה