ביטוח חבויות

ביטוח חבויות ואחריות מקצועית

ביטוח חבויות הינו ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, המגן מפני תביעות כתוצאה של רשלנות מקצועית או טעות מקצועית. ביטוח חבויות הינו ביטוח צד ג' אך ביטוח חבויות מכסה גם נזק כספי העלול להיגרם לצד ג'.

מי צריך ביטוח חבויות?

ביטוח חבויות מתאים לאנשי מקצוע כגון עורכי דין, רופאים, רואי חשבון, מהנדסים, אנשים בעלי מקצוע חופשי העלולים למצוא עצמם נתבעים בשל מעשה או מחדל מקצועי וכדומה.

רכישת פוליסת ביטוח חבויות

ביטוח חבויות כולל סוגים שונים של ביטוחים כגון ביטוח אחריות מעביד, חבות מוצר, אחריות מקצועית וחבות צד ג'. לכן לפני רכישת ביטוח חבויות חשוב להתאים את הביטוח לצרכים שלכם

הוסף תגובה