ביטוח מכוניות

כניסתם של הרכבים החשמליים אל שוק התחבורה מסמנת על שינוי. אך האם השינוי הוא רק ברכבים עצמם או גם בביטוח עליהם ?!


רכב חשמלי – תחילה יש להקדים כי הרכבים החשמליים עושים את דרכם בשנים האחרונות אל עבר שוק התחבורה בצעדי ענק. אך בעבר דובר על רכבים כבדים מאוד, בעלי טווחי נסיעה קצרים מאוד לעומת אלה המכילים דלקים ועם בעיות הטענה רבות. אז מה קרה בשנים האחרונות לכל הטענות האלו? האם הרכבים החשמליים באמת יגיעו לרמת הרכבים המוכרים לנו המונעים על ידי דלקים? וכיצד בדיוק מתבטאים השינויים החדשים ברכבים החשמליים?

קיימים שינויים רבים בין הרכבים החשמליים לבין הרכבים אשר מונעים על ידי דלקים, כיצד שינויים אלה מתבטאים בפועל?

תחילה בפריצה הראשונה של הרכבים החשמליים הם אינם היו מוכנים דיו ונחלו אכזבה קשה. אך בשנים האחרונות הרכבים החשמליים עברו שינויים ושיפורים רבים אשר מציבים אותם כיום כרכבים טובין באופן ניכר ומשמעותי מהרכבים המוכרים לנו כיום אשר מונעים על ידי דלקים.
השיפורים בשנים האחרונות:

מכונית חשמלית – תחילה יש לומר כי בעיית טווחי הנסיעה הקצרים נפתרה לחלוטין. פתרון בעיית הטווחים- סוללות הרכבים החשמליים השתכללו מאוד בשנים האחרונות וכיום בעזרת סוללת ליתיום מתקדמת ניתנת האפשרות לצמצם מאוד בין טווחי הנסיעה של הרכבים המונעים על ידי דלקים לאלה החשמליים. ישנם רכבים חשמליים המסוגלים להגיע למאה חמישים עד מאה שישים קילומטר בטעינה אחת. טווח נסיעה גדול זה אכן פותר בעיה משמעותית שהייתה לרכבים החשמליים בעבר, בטח פה בישראל הקטנה. כמו כן גם בעיית הטעינה נפתרה. פתרון לבעיית הטעינה- בעבר זמן ההטענה מסוללה ריקה לחלוטין לסוללה מלאה לחלוטין היה לוקח בין ארבע לחמש שעות. זמן ארוך בהרבה בהשוואה לרכבים המונעים על ידי דלקים אשר מסתפקים בשלוש עד ארבע דקות למילוי מיכל הדלק. בעיה זו אף היא, הייתה עמוקה מאוד ותרמה רבות לאי השתלבות תקינה של הרכבים החשמליים בשוק. פתרונה בשנים האחרונות הוא עמדות טעינה רבות בעלות עוצמת חשמל גבוהה אשר מסוגלות לצמצם את זמן ההטענה מארבע עד חמש שעות לכמה דקות בודדות בלבד. כמו כן חשוב לציין כי בכל העניינים מסביב הכול שווה לרכבים המוכרים לנו. בכל הקשור לביטוח הרכבים קיימים ביטוחים זהים לחלוטין הן במחיר והן בהיקפי תכניות הביטוח השונות.

הוסף תגובה