ביטחונות למתן אשראי בנקאי – יאן קליימן

ביטחונות למתן אשראי בנקאי – יאן קליימן

לאור מחירו של האשראי והקשיים האחרים ,בצורת ערבויות וביטחונות ,הנערמים בדרך לקבלת אשראי בנקאי ,נשאלת השאלה ,אומר יאן קליימן ,מדוע בכלל פונים בעלי עסקים וחברות לבנק ומבקשים אשראי ?

יש לכך שתי תשובות ,מציין יאן קליימן :

1.הפירמה מעוניינת להקל על תנאי התשלום של לקוחותיה ולתת להם אשראי ,כתמריץ לקידום מכירות ,רוב הפירמות משתמשות לצורך זה באשראי בנקאי ,אם מפני שההון העצמי שלהן אינו מספק לכך ואם מפני שאינו זמין .

2.עלות האשראי הבנקאי נחשבת בחלק מן המקרים כהוצאה מוכרת לצרכי מס הכנסה ,אם עלות האשראי ,לאחר זיכוי המס ,נמוכה מעליית המחירים הכללית במשק ו/ או מהרווח  שהאשראי זה מביא לחברה ,הרי שעלות זו כדאית מבחינה של הפירמה ,כלומר ,השתתפות שלטונות המס מגדילה את כדאיותו הכלכלית של האשראי הבנקאי .

הוסף תגובה