בעסקת ליסינג, דאגו שעליות חריגות ישולמו באמצעות אישור חשבוניות פרטני

במהלך תקופת חוזה החכירה קיימות עלויות נוספות שאינן מכוסות במסגרת התשלום החודשי (קנסות, כביש 6, תאונות וכו’). יש לוודא כי גביית התשלומים החריגים תתבצע שלא במסגרת הוראת הקבע אלא באמצעות אישור חשבוניות פרטני, זאת על מנת להשיג בקרה הדוקה יותר על החריגות.


ליסינג סנטר, leasing center

הוסף תגובה