בעת העברת בעלות רכב בדואר, הצליבו מידע עם הפקיד/ ה

בבואכם לרשות הדואר ע”מ לבצע רישום העברת בעלות, יש לבקש מן הפקיד/ה לבצע הצלבת מידע. הפקיד/ה מקישה את מס’ הרישוי של הרכב כפי שמופיע ברישיון הרכב שהוצג ע”י המוכר, בקשו ממנו/ה לבדוק האם ישנה התאמה בין מס’ השלדה/מנוע אשר מופיעים על הצג, לאלו הרשומים ברישיון. אי תאימות במס’ השלדה, אומר חשדני, וכי ככל הנראה מדובר ברכב מזוייף/משוכפל ויש לברוח ממנו. אי תאימות במס’ השלדה או המנוע בספרה אחת בלבד-יתכן ונפלה טעות ברישום הראשוני של הרכב, בעל הרכב יצטרך לכתת רגליו לארכיון משרד הרישוי ע”מ לתקן את הטעון תיקון. אי תאימות מס’ המנוע יעיד על החלפת המנוע ויש לבצע רישום. אין לבצע העברת בעלות לפני הרישום החדש. ודאו כי הרישיון שהוצג ע”י המוכר לפקידה הינו הרישיון שהוצג בפניכם.

הוסף תגובה