בקשה לרישום חברה – כיצד ?

בקשה לרישום חברה ….
יש להגיש לרשם החברות בקשה להקמת חברה על טפסים מסויימים שניתן להורידם באתר רשם החברות. אל הבקשה יש לצרף הצהרת דירקטורים ראשונים . גם טופס זה ניתן להורדה באתר רשם החברות. כמו כן יש לשלם אגרה בסך כ 2000 ש"ח. יש לחתום על הבקשה בפני עו"ד.

הוסף תגובה