בררו במדור היטל השבחה באם יש חבות בהיטל

לברר במדור היטל השבחה באם יש חבות בהיטל (אומנם החבות קיימת לגבי המוכר לתכניות מאושרות עד למועד המכירה וממועד המכירה חל על הקונה), אך במקרים מסוימים מבקשות הוועדות המקומיות כתב התחייבות מהקונים.

הוסף תגובה