דאגו שכל התשלומים יועברו באופן ישיר לחשבון הפרוייקט בבנק המלווה

קונים בית? בדקו אם קיים ליווי פיננסי לפרויקט הבניה ובאיזה בנק. במידה ויש ליווי לפרויקט, חשוב שכל התשלומים המבוצעים על ידכם יועברו באופן ישיר לחשבון הפרויקט בבנק המלווה. בצעו תשלומים מדורגים על פי התקדמות הבניה עד לקבלת הדירה בפועל. דרשו לקבל ערבות בנקאית על פי” חוק מכר” בגין כל תשלום להבטחת קבלת הדירה. חשוב לשים לב שערבות בנקאית לפי “חוק המכר” אמורה להבטיח את כספי המקדמה של רוכשי הדירות, במידה שהקבלן לא יעמוד בתנאי החוזה ולא יסיים את הדירה במועד. ערבויות חוק מכר נועדו רק למקרה רכישת דירה כנגד כספי מקדמה, בשונה מערבות ביצוע רגילה הניתנת למימוש על פי דרישה וללא תנאי. ערבות חוק המכר, אינה פשוטה למימוש מכיוון שהיא לא ערבות אוטונומית; מטרתה להבטיח שהלקוח יקבל דירה בסוף ולכן גם אם הקבלן או היזם קורסים במהלך הפרויקט, תפקיד הבנק הוא למצוא חברה שתמלא את מקומו ותשלים את הפרויקט.


משה צור & משה רייכר, M&M השקעות ומשכנתאות

הוסף תגובה