דמויות אנונימיות

דמויות אנונימיות

דמויות אנונימיות, שהחולם אינו מכיר, הן מרכיב נפוץ בחלומות ומופיעות לצרכים שונים של החולם…דמות אנונימית יכולה לייצג את החולם עצמו או צדדים מסוימים בו. לעתים היא מרמזת על דמות משמעותית כלשהי ויש לשאול את החולם בקשר לכך. דמויות אנונימיות יכולות לשמש כתפאורה, כמו אנשים במסעדה או ברחוב, ובכך אין להן משמעות מיוחדת. בחלומות שאציג כאן מופיעות דמויות אנונימיות במשמעויות שונות.

הוסף תגובה