האם כדאי מראש לקחת משכנתא ולמחזר אותה

תלוי מאוד בתנאים הכלכליים של הלווה ושל הריביות בשוק בזמן המחזור העתידי. בנוסף, גם כאשר הבנק מבטיח לכם מסלול ללא קנס על פרעון מוקדם, חשוב להבין שהקנס כבר כלול בתנאי המסלול. ה “קנס” על פרעון מוקדם נובע מהמבנה של החזרי המשכנתא לפי לוח סילוקין שפיצר. בלוח סילוקין זה רוב התשלום החודשי בשנים הראשונות מכסה את הריבית, ואינו מכסה את הקרן עצמה, ורק בשנים האחרונות למשכנתא רוב התשלום החודשי משלם את הקרן. אגב, גם בלוח סילוקין קרן שווה התשלום החודשי בתחילת חיי המשכנתא מכסה בעיקר את הריבית ולא את הקרן. אי לכך, כאשר ממחזרים משכנתא, למשל בחצי מהתקופה שלה היא נלקחה, תשלום הקרן שנותר לשלם לבנק הוא גדול בהרבה מחצי מהסכום המקורי. בשל שתי הסיבות הנ”ל: אי וודאות לגבי העתיד ו”קנס” על פרעון מוקדם שקיים תמיד במשכנתא, מחשבון המשכנתא האופטימלית באתר לעולם אינו ממליץ מראש על משכנתא שאותה יש למחזר בשלב מסוים ולקחת משכנתא חדשה תחתיה. הערה ראשונה: אם ידוע לכם על סכום כסף מסוים שאמור להתפנות בעתיד לטובת כיסוי המשכנתא, כדאי לקחת על הסכום הנ”ל הלוואה במסלול בלון (בוליט או גרייס) ולהפחית את הסכום ואת התשלום החודשי בגין משכנתת הבלון מהנתונים שאתם מזינים למחשבון המשכנתא האופטימלית. הערה שניה: הבנק לא “עושק” אתכם כאשר הוא דורש “קנס” על פרעון מוקדם בכל מקרה, שכן אם לא היה דורש “קנס” כזה אזי הוא היה נפגע מקיצור משך ההלוואה שאליה התחייבתם. בצורה הזו הוא פשוט מקבל פיצוי הולם על השינוי שהחלטתם לבצע.

הוסף תגובה