האם פוליגרף אמין

מחקרים אקדמיים בלתי תלויים שנערכו בארצות הברית וביפן, מצאו כי שיעור הדיוק של

בדיקות הפוליגרף הינו מעל ל-95%. מידת הדיוק נובעת, בין השאר, מיכולת הבודק לבנות
מערך שאלות המתאים לנבדק ולמקרה, ומיכולתו לפענח את תוצאות הבדיקה בצורה
מיטבית.

הוסף תגובה