החלפת מבטח במהלך השנה עשויה להביא להפסד בגלל סעיף "תקופה קצרה"

מומלץ לבדוק הצעות כחודש לפני חידוש הביטוח ולבחור מבטחים המעניקים הנחות לקבוצות מועדפות כמו גילאים גבוהים שלא הגישו תביעות, נשים, נהגים זהירים וקולקטיבים (שחלקם מאפשרים הצטרפות של קרובי משפחה). החלפת מבטח במהלך השנה עשויה להביא להפסד בגלל סעיף “תקופה קצרה” המאפשר למבטחים לגבות תשלום עונשי בשל ביטול המבוטח המחושב לפי 10% מהפרמיה השנתית לכל חודש או חלקו לתוקף הביטוח בתוספת 10%. כלומר בתום מחצית השנה ישולמו 70% מהפרמיה השנתית במקום 50% לפי חישוב יחסי לתקופה (פרו-רטה).


יועצת ביטוח קטיה שוורצמן, albit


 

הוסף תגובה