היו ערים לסמכויות המוענקות למורשי החתימה על החשבון שלכם

לעתים, חשבון הבנק משותף למספר אנשים – כמו בני זוג או שותפים עסקיים, ומבחינת הבנק גם אחריותם לחשבון היא משותפת. המשמעות היא שכל אחד מבעלי החשבון יכול להידרש לשלם את מלוא חובות החשבון. בחשבונות עסקיים קיימים גם מורשי חתימה, הרשאים לפעול בחשבון בשם בעלי החשבון. היו ערים לסמכויות המוענקות למורשי החתימה בהתאם למסמכי הבנק.

באדיבות יאן קליימן, מנכ”ל חברת ניהול ובקרה פיננסי

הוסף תגובה