היזהרו בעת החלפת מבטח ותוכנית ביטוח

בדקו את כל ההשלכות האפשריות בעת החלפת מבטח ותוכנית ביטוח, הציגו אותן למבוטחים בכתב והקפידו לקבל על כך אישור. למשל בביטוח אלמנטרי, המבוטח עשוי להתחייב בתשלום פרמיה עונשית לפי "תקופה קצרה" בשל ביטול ביטוח לפני תום תקופת הביטוח, בביטוח חיים הוא עשוי שלא להיות מבוטח במקרה של התאבדות בתקופת השנה הראשונה לביטוח. בביטוח אחריות מקצועית, אחריות המוצר ואחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה הוא עשוי "ליפול בין הכיסאות" במקרה שנודע לו לגביו, אך לא נמסר למבטח בשל הערכתו שלא תוגש כנגדו תביעה.


יועצת ביטוח קטיה שוורצמן, albit

הוסף תגובה