הימנעות מתשלום מע”מ בעת רכישת הקרקע על ידי קבוצת רכישה

בשלב הראשון, רוכשת הקבוצה את הקרקע מאדם פרטי, רכישת הקרקע מאדם פרטי אינה מחויבת במע”מ, ולכן אין הרוכשים חייבים בתשלום מע”מ בעסקה, שכן, כאשר אנשים פרטיים קונים קרקע מאנשים פרטיים, מס ערך מוסף אינו מוטל על העסקה. במקומות בהם הקרקע היא רכיב משמעותי מכלל עלויות הבית/דירה, הימנעות מתשלום יכול להוביל לחסכון רב בעלויות.

יש לשים לב, שחסכון זה לא קיים כשקונים קרקע מגורם עסקי מסחרי כמו חברה, המחויבת במע”מ, וכמו מנהל מקרקעי ישראל, שלמכרזים שהוא עורך ניגשות קבוצות רבות.

במועד מסירת הדירה וגם במכירתה לצד שלישי, שוב אין חיוב במע”מ, שכן מדובר באנשים שסיימו לבנות עבור עצמם את הדירה וכאשר הם מוכרים לאנשים אחרים את הדירה גם עסקה זו נעשית בין גורמים פרטיים, שאינם מוגדרים כעוסקים לצרכי מע”מ.

הואיל ומחיר השוק של הדירה (במכירה לאנשים שאינם בקבוצה) דומה בין קבלן למוכר פרטי, הרי שבעוד הקבלן צריך להפריש את סכום המע”מ לרשויות המס, סכום זה נותר כרווח מלא בכיסו של חבר ב קבוצת הרכישה.

מומלץ לרכוש את הקרקע מאדם פרטי ולא חברה או מנהל מקרקעי ישראל.

הוסף תגובה