הכוח העדיף של הבנקים – יאן קליימן

הכוח העדיף של הבנקים – יאן קליימן

יחסי הכוחות בין הבנקים לבין לקוחותיהם אינם שווים ,והם מוטים בצורה ברורה ומשמעותית לכיוונו של הבנק .חוסר האיזון המתואר ,מודגש ביתר שאת ע”י מספר גורמים המתווספים לעובדה הבסיסית ,של מתן שירות לפרט אחד ויחיד ע”י גוף גדול וחזק ,דבר המביא בהכרח ליכולת הבנק לכפות על הלקוחות להתקשר בחוזים המוכתבים על -ידו ,הכוללים בחובם תנאים שפעמים רבות אינם עולים בקנה אחד עם רצונו של הלקוח ,או אפילו אינם כלל בידיעתו .

כוח הרב של הבנק נובע גם מהמעמד המעין מונופוליסטי המוקנה לו,ומכך , שלרשות הבנק עומד מידע רב שכלל אינו נגיש ללקוח .כן , הלקוחות מסתמכים במידה רבה על הבנק ופקידיו ,נותנים אמון באופן עבודת הבנק , יכולותיו וכישוריהם של פקידיו ,ואינם בוחנים בהקפדה את פעולותיו הן בשל האמון המתואר ,הן בשל חוסר יכולתם ואולי אף רצונם להבין את הפרטים הטכניים הרבים , ואולי גם מתוך תחושה כי “אין מה לעשות ” כנגד הבנקים ,וגם אם חלק מפעולותיהם אינן תקינות עד תום ,הרי שללקוח הקטן אין די כלים בכדי להתמודד מולם .
יחסי הכוחות בין הבנק לבין לקוחותיו אינם שווים ,טוען יאן קליימן , הבנק נהנה מעדיפות ברורה על פני הלקוחות .זאת ,הן מבחינת הכוח הנתון בידו לכפות על הלקוח תנאים חוזיים ,הן מבחינת המידע העומד לרשות הבנק ,שפעמים רבות אינו עומד לרשות הלקוח ,והן מבחינת נגישותו של הבנק לאמצעים רבים ויעילים בעזרתם הוא יכול להפחית מרמת הסיכון העסקי לה הוא חשוף במהלך עסקיו ,אשר אינם עומדים ,בדר”כ  ,לרשות לקוחותיו .
הדברים הנ”ל נכונים לגבי כלל לקוחותיו של הבנק ,אך הם יפים במיוחד לגבי לקוחות הצרכניים ,שהם רוב הלקוחות העושים שימוש בחשבון העו”ש ,שמידת התחכום שלהם נמוכה מזו של לקוחות מסחריים ,ויכולתם לעמוד באופן מדויק על פרטי החובות והזכויות שלהם במסגרת החוזה מועטה יחסית .זאת ,שעה שבידי הבנק קיימים אמצעים רבים ויעילים לצמצום נזקיו ,לעומת מיעוט האמצעים שבידי הלקוח .
בנסיבות אלה , מציין קליימן יאן , מומחה לדיני הבנקאות והפיננסיים , קיימת מצד הלקוחות רמת הסתמכות גבוהה ביחסיהם עם הבנק ,כאשר הלקוחות נוהגים לתת אמון בכישוריו של הבנק ובאמצעים הטכניים העומדים לרשותו ,ובמקרים רבים אינם בודקים בעין בוחנת את פעולות הבנק ואינם מקיימים על פעולותיו פיקוח ממשי .
כאמור , הבנק הוא הגוף המוסמך להקצות אשראי לציבור הרחב ,דבר המקנה לו כוח רב בו ניתן לעשות שימוש לרעה !! ובמיוחד לאור העובדה כי העובדה כי כפי שנאמר בפסק -דין מנצור : ” יחסי הבנקים והלקוח הנם יחסי תלות של הלקוח בבנק … ” .
 

הוסף תגובה


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\Websites\www.tips4u.co.il\wp-content\themes\tips4u\single.php on line 498