המקור שלי

בעולם שלי תפיסת המציאות היא פשוטה. הנה אני כמשקיף ואני מתבונן במציאות שמקיפה אותי.

תפיסה, הבנת עבודות על פי חוק הדמיון של צורה, אני יכול רק תחושה, לגלות דברים, אירועים, רגשות שיש לי תבנית, מדגם זיכרון בי. מכשירי התפיסה שלנו יכולים רק לזהות את הרשמים, קלט נתונים שיש להם קולטנים ל. בני ברוך אני יכול רק להבין, להזדהות עם אדם אחר אם אני יכול “להיות בנעליים” של שאחרים, יכול לראות את המציאות דרך עיניו, חוויות של שאחרים. כתוצאה מכך אני רואה את המציאות, אני קיים בהוא בעיקר, נקבע אך ורק על ידי האיכויות שלי, זכרונות, רשמים רגשיים, מאז שרק יכול לתפוס דרך המסננים שלי, עובדים קולטנים. כך אני רואה את המציאות שלי, זה 100% הסובייקטיבית, אנחנו יכולים אפילו להגיד את זה הוא מציאות שאני יוצר. אבל אני לא ממש יצירת דבר כמו שאני משקיף בלבד, אני פשוט ליצור תמונה של מציאות שהיא “שם בחוץ”, אשר “מציאות אמיתית” אני לדחוס, יוצר ל” המציאות שלי “.

באופן אישי יצירת כוח היצירה כי “מציאות אמיתית” לא רק קיימת “שם בחוץ” יש לו מקור. יש מערכת טבעית סביבנו יצרתי, פיתח ושנגרם כוח יחיד. כוח אבולוציוני טבעי זה מקיף אותי עם מציאות בי, המשקיף – שאותו הכוח גם נוצר עם יכולת להתבונן -. הערכה, קיים בבקיצור בעצם דרך הסינון שלי, השוואה, מעוותת סובייקטיבי, דרך הדמיון שלי טופס אני מסוגל בכל רגע נתון, אני תופס את המקור של המציאות, השידור שלה באופן ישיר, “פנים אל פנים”, כאילו עומדים ביין של מראה. בעיקרון דרך התחושות שלי, תפיסה אני שיקוף מקור שכן אין שום דבר אחר שמקיפה אותי, אבל המקור שיצר את המציאות ואותי כצופה בה. לייתר דיוק שדה איכויות, רשמים רגשיים, התזרים וכוח אני תופס את מציאות אישית זה משקף שדה איכויות, רגשות, תזרים וכוח של מציאות המקור. מה שאומר גם שאם שינויי הצופה, אם אני יכול לשנות את האיכויות שלי, בני ברוך התבניות, קולטני אני יכול להתחיל לתפוס את המציאות שונה לחלוטין. החל חיפוש רוב האנשים אפילו לא חושבים על דברים כמו מקור, מטרה. הם היו קיימים ב, לכאורה “מציאות אמיתית” זה לכאורה מוחשי לחיות את חייהם בלי לשים לב שנולדו ללא בחירה, מועד דרך חיים המונעים על ידי אינסטינקט הישרדות ובאמצעות “עיקרון עונג כאב” ואז למות ללא בחירה.

אבל יש אנשים שדחפו או על ידי סבל פיזי שואלים “למה זה כל שקורה לי?” או על ידי כמה סקרנות פנימית מצאה עתה מתחיל לשאול על מטרה של תהליכי חיים, סיבה ותוצאה המסדירים את המציאות שלנו. כך אנשים כאלה להתחיל לחפש, מחפשים תשובות, תורה או שיטות שיכולות לספק תשובות. היום כאנושות צלל לתוך העמקה ולכאורה בלתי פתירים משבר העולמי – שבו גם תהליכים, מוסדות אנו עצמנו בנו מתפרקים, חמקו מבין אצבעותינו – את מספר האנשים מחפשים תשובות הקשורים לקיום שלנו גדל במהירות. ישנם מספר גדול של פילוסופיות, תורות רוחניות, דתות אפילו מדעים קלאסיים עכשוויים בטענה כי אכן יש בכוח יחיד למציאות שלנו, “אלוהים”, יוצר, כוח הטבע, אור, עם איכויות, ייצוגים שונים, אבל רוב יסכים כי כוח יחיד זה הוא טוב ומיטיב, ורק רוצה טוב ל” יצורים “. בני ברוך באותו הזמן שרובנו היה להסיק שכולנו קיים בעוין, “כלב לאכול כלב עולם” בו כולנו נאלצים להתחרות, להילחם על הישרדות, להצליח על חשבונם של אחרים, והמאמצים, סבלות, התלאות שלנו הרבה עולה על ההנאות מינימליות שאנחנו יכולים לאסוף באמצעות הקיום הזמני, בעיקר האקראי שלנו. רוב תורתו שהוזכר לעיל, תרגלו לא יכול להציע דרך סבירה, הגיונית, שיטה לפתרון בתוך החיים הנוכחיים שלנו לא נעימות, הפרדוקס בין בפועל ואופטימלי, קיווה לתפיסה, תיאור של המקור שלנו.

הוסף תגובה