הפקודה "שב":

כשפניכם לגור, אתם פוקדים על הגור לגשת אליכם, הראו לו את המזון. כשהגור מגיע אליכם, הניעו באיטיות את ידכם, האוחזת במזון מעל לראשו. תנו את הפקודה “שב” כשתראו שהגור מתחיל לכופף את רגליו האחוריות. חזקו את הציות לפקודת הישיבה כשאתם נמצאים מלפנים ,ואחר-כך מצידו של הגור. בהתחלה, תגמלו כל היענות בשבח מילולי וחטיפי מזון. בהדרגה הפחיתו את גמולי המזון. אם הגור לא ייאות לשבת בעבור גמול מזון, כרעו ברך ואחזו בקולרו בידכם השמאלית , תנו את הפקודה “שב”! ומיד אח”כ יש ללחוץ על אחוריו כלפי מטה בידכם הימנית. כשהגור התיישב, תגמלו את הגור בדברי שבח.


באדיבות דניאל, מרפאה וטרינרית בחיפה 04-8385542

הוסף תגובה