הפרשה מוגלתית מהאוזניים לאחר ניתוח כפתורים

הפרשה מוגלתית מהאוזניים, לאחר הכנסת כפתורים, מעידה על דלקת באוזן התיכונה. היות שישנם כפתורים, הדלקת אינה מלווה, בדרך-כלל, בכאב ובחום, וזאת מפני שהמוגלה מנוקזת ומופרשת ישר החוצה. בהפרשה מוגלתית יש לטפל, ברוב המקרים, עם אנטיביוטיקה וטיפות אנטיביוטיות מקומיות.

הוסף תגובה