הצטיידו בנוסח טאבו

מומלץ להצטייד בנוסח טאבו ו/או אישור זכויות ממינהל מקרקעי ישראל + חוזה חכירה ו/או אישור זכויות מאת החברה המשכנת המעידים על זכויותיכם בדירה. 

במידה וקיימים שעבודים (משכנתאות) על הדירה – מומלץ להצטייד באישורי יתרה עדכניים לסילוק ההלוואה/ות.


באדיבות ליבוביץ רונן, משרד עורכי דין

הוסף תגובה