הצמדות תשלומים למדד לשני הכיוונים

התשלומים במסגרת ההסכם צמודים למדד המחירים לצרכן. יש לשים לב כי אין הגבלה על עדכון הסכומים כלפי מטה במקרה של מדד שלילי.

ליסינג סנטר, leasing center

הוסף תגובה