הקפד כי הצעת המחיר לכיסוי החדש, תכלול אותם מרכיבים כמו בביטוח הקיים

במעבר למבטח חדש יש להקפיד, כי הצעת המחיר לכיסוי החדש תכלול אותם סכומי ומרכיבי ביטוח כמו הביטוח הקיים (לאחר מכן מומלץ עדכון סכומים) למשל נתוני ביטוח דירה קיים: 1,500,000 ש”ח למבנה ו 500,000 ש”ח לתכולה ובכלל זה תכשיטים בכיסוי “כל הסיכונים” ע”ס 200,000 ש”ח. כולל סיכוני רעידת אדמה עם השתתפות עצמית של 10% מסכום הביטוח, ושרברב לפי בחירת המבוטח, אחריות כלפי צד שלישי ע”ס 1,000,000 ש”ח. הצעה שתכלול את אותם המרכיבים אבל ללא סיכוני רעידת אדמה, כיסוי תכשיטים בכיסוי “מקיף” וגבול אחריות נמוך יותר כלפי צד ג’ יכולה להיות זולה יותר אולם תגרע מהכיסוי כאשר גם המבטח הקיים יכול לתת הנחה בשל צמצום הביטוח.


יועצת ביטוח קטיה שוורצמן, albit

הוסף תגובה