הקפד כי חישוב החריגה מתקרת הקילומטרז’ יתבצע בצורת פול

הסכם ליסינג סטנדרטי כולל סעיף המציין את מגבלת הקילומטרז’ השנתית (בד”כ בין 30 – 20 א’ קמ’). במקרה של חריגה ממגבלה זו, על החברה החוכרת לשלם עבור כל קילומטר נוסף. עלות זו נקובה בד”כ בדולרים (~0.05$) אולם ניתן להמירה בחוזה למונחים שקליים.

חשוב מאוד להקפיד כי חישוב החריגה מתקרת הקילומטרז’ יתבסס על ממוצע כל הרכבים בחברה (פול) ולא על כל רכב באופן פרטני. לחלופין, במידה וחישוב החריגה נעשה באופן פרטני, ניתן לדרוש זיכוי על קילומטרז’ נמוך שייקזז את עלות החריגות.


ליסינג סנטר, leasing center

הוסף תגובה