השוואה בין מזגנים

השוואה בין מזגנים

הטבלה שלפניך תקל עליך להשוות דירוג אנרגטי ומדד COP של מזגנים שונים.

ודא שהמזגן שקנית מדורג עפ"י התקנה החדשה שלפניך*.

טבלה להשוואת דירוג אנרגטי ומדד COP של מזגנים

הוסף תגובה