השקעה בנכס מניב צריכה להיות נקייה משיקולים שאינם מסחריים גרידא

לב ליבה של עסקת מקרקעין אטרקטיבית תלוי במיקום הנכס. רצוי לבחון אילו הם האזורים ה”חמים” ביותר לשכירות/מכירה בהם הביקוש הנו גבוה יחסית לאזורים אחרים. השקעה בנכס מניב צריכה להיות נקייה משיקולים זרים שאינם מסחריים גרידא.

הוסף תגובה