וודא שהשטח הרשום בנסח הרישום תואם לשטח הדירה

חשוב לברר באם הבית נרשם בפנקס בתים משותפים , נסח לדוגמא:

גוש xxxx חלקה yyyy תת חלקה zzzz

באם נרשם בפנקס בתים משותפים, לבקש לראות את התקנון ותסריט הבתים המשותפים על מנת לראות את הסדר ההצמדות (כגון החניות באם קיימות, קומת הגג), למי שייכות זכויות הבניה העתידות ו/או הנוספות.

יש לוודא שהשטח הרשום בנסח הרישום תואם לשטח הדירה, בד”כ שטח הרשום בנסח הינו במ”ר נטו ללא החלקים המשותפים ברכוש המשותף וללא הקירות החיצוניים.

הוסף תגובה