חילוקי דעות בגין הסכם הזמנת התיקון יובררו בפני הועדה הטכנית של אגוד המוסכים בישראל

בעת חילוקי דעות לגבי התיקון, על שני הצדדים להסכים מראש, כי חילוקי דעות שיתעוררו בגין הסכם הזמנת התיקון יובאו לבוררות בפני הועדה הטכנית של אגוד המוסכים בישראל.

דורון אובזנק, דובר איגוד המוסכים

הוסף תגובה