חסכו צרות עתידיות……פוליגרף

בדיקת פוליגרף בתהליך הקבלה לעבודה הינה הבדיקה היחידה בעלת אפקטיביות ראויה. בבדיקה ניתן לגלות סממנים ותכונות אופי בעייתיות, מקרים של חוסר אמינות במקומות עבודה קודמים ואף כוונות עתידיות. ברגע שהעובד מודע לקיום בדיקה שכזו הן בתהליך הקבלה לעבודה והן באופן עיתי וקבוע (פעם בשנה) הוא כבר ישקול שנית כדאיות לביצוע מעשה הונאה או מעילה באמון.

עלות הבדיקה הינה זניחה לעומת סכום הנזק העלול להיווצר בעתיד.

הוסף תגובה