חסרונות ברכישת נכס מכונס נכסים

המכירה כפופה לאישור ביהמ"ש – במידה ובית המשפט סבור שהעסקה אינה סבירה בשל המחיר הנמוך או מכל סיבה אחרת, יכול בית המשפט להחליט שלא לאשר את העסקה והרוכש עלול לספוג את הוצאות המימון (משכנתא, בדיקות קנייניות ומשפטיות בגין הנכס וכיו"ב) ולא להשלים את הרכישה.

ביטול התמחרות – כונס הנכסים יכול תמיד לחזור בו או לבטל את ההתמחרות.
פדיון הנכס – בעל הנכס יכול בכל שלב לפדות את הנכס במחירו גם אם יש זוכה בהתמחרות. במקרה בו החליט בעל הנכס לפדות את הנכס בתום ההתמחרות במחיר גבוה יותר מזה שנקבע בהתמחרות, ההתמחרות נפתחת מחדש עד להגעה לסכום סופי.
דרושה השקעה בנכס – במקרים רבים, בעלי הנכסים משאירים אחריהם דירה הרוסה הדורשת השקעה כספית נוספת בשיפוצים שמוחקת למעשה את היתרון שהושג במחיר הנמוך.
עמלות רישום – כונס הנכסים רשאי לדרוש עמלה נוספת עבור ביצוע פעולות רישום הזכויות על שם הרוכש.
חריגות בניה – הנכס נמכר כמות שהוא (AS IS ) ולכן יתכנו חריגות בניה שידרשו טיפול ואף תשלומים וקנסות אשר אינם נלקחים בחשבון מראש.

הוסף תגובה