חשוב כי על גבי מתקני השעשועים, יסומנו באופן בולט מגבלות השימוש במתקן

לקראת פסח, ופעילויות רבות למשפחה באירועים, צריך להקפיד על הדברים הבאים:

-בעת השכרת מתקנים מתנפחים, חשוב לוודא כי נעשה שימוש באירוע רק במתקנים אשר אושרו על ידי מכון התקנים הישראלי.

-חשוב כי על גבי מתקני השעשועים יסומנו באופן בולט מגבלות השימוש במתקן (בהתייחס לגיל, משקל מירבי, צורך בליווי מבוגר, מצב בריאותי וכו).

-חשוב כי יוצבו סדרנים בני 18 לפחות, אשר יידעו את הקהל בדבר מגבלות השימוש, ימנעו שימוש של אנשים שאינם עונים על דרישות הכשירות שנקבעו, ידריכו את המשתמשים כיצד להשתמש במתקן באופן בטוח ויפקחו על שימוש נאות ובטוח במתקנים.

-במתקן שיש בו פתח כניסה נפרד מפתח היציאה, חשוב כי יוצב לפחות סדרן אחד (שגילו מעל 18) בכל פתח.

-חשוב להקפיד כי מתקן מתנפח באירוע יוצב כך, שיישמר מרווח של 2 מ’ לכל הפחות בין המתקן למתקנים אחרים או לחלקי מבנה וציוד הסמוכים לו. ניתן להצמיד לקיר או לעמוד אם ננקטו כל האמצעים בכדי להבטיח משתמשים מסכנת הילכדות בין המתקן לבין הקיר או העמוד שהוא מעוגן אליו.

בנוסף, חשוב לרפד את המשטחים אליהם מחובר המתקן, בכדי למנוע פגיעת משתמשים.

לאתר “מפיק”

הוסף תגובה