חשוב להבין היטב את הסעיפים המתייחסים לפוליסת הביטוח של הרכב השכור

הביטוח הוא נושא חשוב ביותר כאשר שוכרים רכב. אם שכרת רכב ועשית עליו ביטוח (יקר יותר) הכולל סעיף של ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק, לא יהיה עליך לשלם כסף מעבר לעלות ההשכרה שנקבעה. אם תחליט להסתכן ובחרת בפוליסת ביטוח שכוללת השתתפות עצמית שלך, יהיה עליך לשלם סכום לא מבוטל במקרה וחלילה ייגרם נזק. בחברות מסוימות תשלם השתתפות עצמית גם אם הנזק לרכב נגרם באשמת הנהג השני ולא באשמתך, ולמרות העובדה שחברת השכרת הרכב תצליח בסוף העניין לגבות את העלות השלמה של תיקון הנזק מבחרת הביטוח של הנפגע. שים לב, והבן היטב את הסעיפים השונים המתייחסים לפוליסת הביטוח של הרכב השכור.


באדיבות המכון הישראלי לחוות דעת, מומחים ובוררים

הוסף תגובה