חשוב להקפיד כי החוזה מציין מפורשות את מועד המסירה של הרכב החלופי

יש לוודא, כי במסגרת ההסכם, מתחייבת חברת הליסינג להעמיד רכב חלופי מאותה קבוצת רכב במקרה של תאונה / תקלה / טיפול / גניבה.

חשוב להקפיד כי החוזה מציין מפורשות את מועד המסירה של הרכב החלופי – בד”כ תוך 6 שעות מזמן ההודעה לחברת הליסינג.


ליסינג סנטר, leasing center

הוסף תגובה