טיפים למשכיר דירה

אופציה . אם נותנים לשוכר אופציה להארכת חוזה, רצוי לכלול בסעיף הרלוונטי מנגנון לעדכון שכר הדירה המקרה של ירידה ריאלית בערך דמי השכירות

· ערבויות. אין להשכיר דירה, מבלי שהשוכר מביא שני ערבים החותמים על שטר בטחון. רצוי לדאוג למספר שטרות בטחון על סכומים קטנים ולא על שטר אחד גדול, כי כך קל יותר להפעילם. יש לבדוק מי הם הערבים ואם הם עובדים במשרה קבועה. נוסף על כך יש לשאוף לקבל מהשוכר ערבות בנקאית בגובה של מספר חודשי שכירות. כמו כן, אל תשכחו לדרוש שיקים פתוחים על חשבון בזק, העירייה וחברת החשמל למקרה של אי תשלום חובות.

· זכות ביקור. הבטיחו את זכותכם לבקר בנכס המושכר ולראותו ושוכרים/קונים פוטנציאלים – תוך התראה מוקדמת, כמובן.

· הגבלה. הגבילו את השימוש בנכס למגורים בלבד, אלא אם הוא מושכר מראש למטרות אחרות. אל תאפשרו לשוכר להתגורר באותו נכס יותר מ- 10 שנים ברציפות.

שוכר המתגורר באותו נכס ברציפות במשך פרק זמן כה ארוך, נחשב בעיני שלטונות המס כרוכש דירה, ולכן הוא חייב לשלם מס רכישה ואילו הבעלים חייבים לדווח למס שבח על העסקה שנעשתה כביכול. במקרה שהדירה מושכרת לאותו שוכר למשך 10 שנים, יש לערוך חוזים נפרדים יש לערוך חוזים נפרדים לכל שנת שכירות, ורצוי שהחוזה האחרון יהיה ל- 11 חודשים בלבד.

· פינוי. הבטיחו בחוזה אפשרות לפנות את השוכר מהנכס, אם יפר באופן יסודי את תנאי החוזה.

* שינויים שנעשו בכתב יד על החוזה המודפס – על שני הצדדים לחתום ליד השינוי

* שני הצדדים צריכים להחזיק חוזה

הוסף תגובה