טיפים לשוכר דירה

שוכר דירה – שים לב !!!
מספר דגשים אשר חשוב לעמוד עליהם במו”מ הקודם לחתימת הסכם השכירות:

בקשה לקבל טיוטת חוזה שכירות , אל תחתום מייד.

מומלץ לבקש מהמשכיר, עוד לפני החתימה על החוזה – נסח טאבו המעיד שהוא הבעלים הרשום של הדירה.

אופציה – למי היא ניתנת ? ובכן האופציה היא לשוכר בלבד אלא אם נקבע אחרת בחוזה וכן יש לציין את הסיבה לכך שהאופציה היא של המשכיר – למשל כאשר המשכיר הינו תושב חוץ העומד לשוב לארץ כדי להתגורר בדירה וכו`.

עוד בענין האופציה – חשוב לשים לב האם יש תנאים מוקדמים שרק בהתקיימם ניתן לממש את האופציה. למשל הודעה מוקדמת של השוכר 60 יום לפני תום תקופת השכירות, על רצונו לממש את האופציה.

בטחונות – חשוב להיות מודעים למהות כל בטוחה. למשל שטר חוב, שיקים לבטחון וכו`.

שטר חוב – משמעותו שאם יופר החוזה ע”י השוכר , המשכיר יוכל לממש את השטר. למשל אם השוכר לא ישלם את דמי השכירות.

חשוב לבקש את השטר בחזרה בתום תקופת השכירות .

ערבות בנקאית – גם היא נועדה לשמש ערבות לכך שהשוכר עומד בחיוביו עפ”י הסכם השכירות. לערבות הבנקאים עלויות נלוות כגון עמלה וכו` שיש לשים לב אליהן. כמו כן הבנק דורש שסכום הערבות יופקד בתוכנית סגורה שאין נגישות אליה כל עוד הערבות בתוקף.

ערבים -הערבים מתחייבים להיות אחראים לחיובי השוכר כלפי המשכיר ואם לא יעמוד בחיוביו יינקטו הליכים אף כנגד הערבים.

קילקולים – חשוב לשים לב שקילקולים שניגרמו שלא באשמת השוכר יחולו על המשכיר (למשל: פיצוץ בצנרת…).

הוסף תגובה