יאן קליימן – מבנה הריבית ואופן חישובה

יאן קלייימן מסביר ומציין את מרכיבי הריבית:

1.ריבית הבסיס
2.ריבית סיכון
3.ריבית חריגה
יאן קליימן מסביר על ניכיונות שקים
יאן קליימן מציין את השינויים התכופים בריבית ובעמלות
על בסיס קשרים עם אנשי מקצוע בתחום הכספים,מסביר יאן קליימן מסביר כי לקוחות הבנקים התקשו לעקוב אחרי השינויים,ולאתר את שיעורי הריבית בחשבונם.

הוסף תגובה