ילדי הצעירים התחסנו לפוליו מדוע עליהם להתחסן שוב?

החיסון נועד לתת הגנה נוספת על ילדיך והמשפחה המורחבת כולה.

דוברות משרד הבריאות

ת.ד.1176 ירושלים 91010

טל: 02-6787672/4 פקס: 02-5655965

הוסף תגובה