ירידה בשמיעה לאחר ניתוח כפתורים

ב- 10% עד 15% מהמקרים יש הצטברות מחודשת של נוזלים באוזן וחלה ירידה בשמיעה לאחר יציאת הכפתור. זה אינו כישלון של הניתוח אלא עדות על בעיה יותר משמעותית בניקוז הטבעי של האוזן התיכונה. לכן, כל עוד הכפתורים נמצאים במקומם יש לבוא לביקורת פעם ב-3 חודשים, כדי לקבוע את מצב ניקוז הנוזלים והאוזן התיכונה. באחוז קטן של המקרים נדרשת פעולה נוספת להוצאת הכפתור או לסגירת נקב קטן שנשאר בתופית.

במידה שהכפתורים לא יוצאים מעצמם, ניתן להוציאם בפעולה קצרה הדורשת לעתים סדציה (טשטוש). זמן ההוצאה ייקבע לפי גיל ומצב האוזן.

הוסף תגובה