יתרונות להשקעה באמצעות חברה זרה:

2.1 משקיעים מתוחכמים יותר יקימו חברות זרות בחו”ל, וההשקעה בנדל”ן תתבצע באמצעות חברות אלו.2.2 היתרון המרכזי בהשקעה דרך חברות אלו היא בעת מכירת הנכס בעתיד.
*  תושב ישראל יהיה חייב במס בישראל על רווחים ממכירת נדל”ן בחו”ל (דהינו: לאחר שמשולם המס במדינה שבה נמצא הנכס, ישראל מהמשקיע לשלם מס נוסף), אלא אם כן יחול פטור מכוח אמנת מס או מכוח הדין הפנימי בישראל.
*  לעומת זאת, אם החברה הזרה תהיה בעלת הנכס והיא זו שתמכור את הנכס, היות והיא אינה תושבת ישראל ומדובר במכירת נדל”ן בחו”ל, לא יחול עליה מס רווח הון בארץ.
*  במידה והחברה תוקם במדינות מסוימות (כדוגמת מקלטי מס), מעבר למס שמשולם על דמי השכירות במדינה שבה נמצא הנכס, לא תידרש החברה לשלם מס נוסף.
 *  חשוב שהשליטה והניהול היומיומיים על החברה הזרה לא יתבצע בישראל, שאחרת רשויות המס בישראל יטענו כי מדובר בחברה תושבת ישראל החייבת במס.


2.3 יתרון נוסף להשקעות דרך חברות זרות הוא מס עזבון, היות והחברה ממשיכה להתקיים גם אחרי מותו של בעל המניות ורק המניות מועברות ליורשים. כאן חשוב לוודא שאין מס עזבון על המניות עצמן.


2.4 קיימת עדיפות שכספי ההשקעה יועברו לחברות הללו כהלוואה מהמשקיע ולא כחלק מהון המניות, היות ובעתיד יוכל המשקיע למשוך כספים בדרך של החזר הלוואה שאינו ארוע מס בישראל. רק אחרי החזר כספי ההלוואה, יחולק דיבידנד.


 2.5 על הדיבידנד להיות מחולק לחשבון בנק של המשקיע בחו”ל בהתאם לסיבות שתוארו לעיל, ורק כעבור מספר חודשים יהיה ניתן להעבירו לארץ.


 2.6 יודגש שעלויות הקמת חברה זרה יכולות לנוע בין 1500$ למספר אלפי דולרים, תלוי במדינה שבה התאגדה החברה. העלויות השנתיות נעות בין 800$ – לעשרות אלפי דולרים גם כן תלוי במקום ההתאגדות. ברוב המקרים החברות הזולות מספיקות מעל ומעבר לדרישות המשקיע.


העצות הנ”ל מבוססות על המצב החוקי היום בישראל. למרות האמור בשנים האחרונות דובר רבות על רפורמה הצפויה בדיני המס בישראל, ולפיכך בהחלט אפשרי שההמלצות דלעיל ישתנו אם וכאשר תעבור הרפורמה.


באדיבות דר’ אלתר ושות’ עורכי דין

הוסף תגובה