כדי לסגור פגישה בשיחה ראשונה, עלייך לשדר עוצמה ובטחון בקול שלך

פתחת עסק? התחלת בקריירה חדשה? את מנסה להגיע לפגישות עם מקבלי/ות החלטות בארגונים?

הדרך ל”סגירת פגישה”, בעקבות כל שיחת פניה שלך מותנית בשלושה דברים. אם הם יהיו- תסגרי פגישה, אם לא- כנראה שלא:

1)עוצמה וביטחון בקול שלך

2)התלהבות ואנרגיות בקול שלך

3)בהירות במסר שתעבירי

הוסף תגובה