כיסוי הדם

יכין בעל הבית חול או עפר לפני השחיטה שלתוכו ישחט השוחט, והנחה זו היא התחלת המצווה של כיסוי הדם כיוון שצריך להיות עפר מתחת לדם ועפר מעליו. ואחר השחיטה ישתדל אדם לקיים מצוות כיסוי דם בברכה בשעה זו של כפרות. ויקח בידו עפר לא ברגלו. ולפני שיכסה את הדם יברך: “ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על כסוי הדם בעפר”. כה”ח תרה ס”ק טו בא”ח וילך ג. טז. יכול כל אחד מבני הבית לברך לכסות בעצמו את הדם של העוף שנשחט בשבילו. עיין כה”ח שם. בא”ח וילך ג.


מאת: הרב שמואל אליהו


באדיבות שיטים, מכון החגים אתר חגים

הוסף תגובה