כיצד אדע אם ילדיי מחוסנים מפני המחלה?

ניתן לבדוק בפנקס החיסונים ו/או בטיפות החלב.

דוברות משרד הבריאות

ת.ד.1176 ירושלים 91010

טל: 02-6787672/4 פקס: 02-5655965

הוסף תגובה