כיצד מקבלים החלטות בבית המשותף?

כיצד מקבלים החלטות בבית המשותף?

ניהול ועד בית זו משימה שדורשת מהדיירים לקבל החלטות שונות ומגוונות הנוגעות לרכוש המשותף, תחזוקתו ותפעולו. אבל כשיש כל כך הרבה דיירים וכל כך הרבה החלטות, להגיע להסכמה זה עניין מורכב. כאן החוק נכנס לתמונה ומגדיר כיצד ניתן לקבל החלטות בבית המשותף, ואיזה רוב דורשת כל החלטה. יש לציין כי במידה וישנו תקנון שמסדיר את הנושא, בעלי הבתים יתנהלו על פיו. אך ללא תקנון ספציפי, יפעלו בעלי הדירות על פי התקנון הכללי.

מי מוסמך לקבל החלטות בבית המשותף?

בכל בית משותף ישנם שני גורמים עיקריים שיכולים לקבל החלטות ואלו הם ועד הבית הנבחר ואסיפת הדיירים. אסיפת הדיירים היא זו שבוחרת את נציגי ועד הבית והם אמונים על ביצוע ההחלטות בהתאם לרצון הדיירים, בכל נושא הקשור לניהול ואחזקת מבנים. אסיפת הדיירים היא הגוף שמקבל החלטות וקובע את הנהלים שעל ועד הבית ליישם בפועל.

מהי ההגדרה של רוב קולות?

כדי להגיע להחלטות יש לקיים אסיפת דיירים ולערוך הצבעה. החוק מגדיר סוגים שונים של רוב, ומבדיל בין רוב מוחלט שהוא הסכמה בפה אחד של כלל בעלי הדירות, רוב מיוחד, שהוא רוב של בעלי דירות ששני שליש מהרכוש המשותף צמוד לדירות שלהם, ולבין רוב רגיל, של יותר ממחצית בעלי הדירות שהיו נוכחים באסיפת הדיירים, או מיופי כוחם. יש לציין ששוכרים אינם יכולים להשתתף בהצבעות של ועד הבית, אלא אם כן קיבלו ייפויי כוח מבעל הדירה.

איזה רוב דרוש כדי לקבל החלטות?

החוק מגדיר איזה סוג של רוב צריך כדי לקבל החלטות בבית המשותף. כך למשל כדי לבחור ועד בית, לשנות את גובה התשלום החודשי, או כדי להוסיף תשלום נוסף נדרש רוב רגיל באסיפת הדיירים. במידה ורוצים לשכור את שירותיה של חברת ניהול ועד בית צריך להשיג רוב מיוחד, אך אם רוצים להחליף את החברה שעמה כבר מתקשרים, יידרש רוב רגיל בלבד. רוב מיוחד יידרש גם אם תרצו לשנות את תקנון הבית המשותף ורוב מוחלט יידרש אם רוצים לשפץ ולשדרג את הרכוש המשותף בבניין.

כמובן ששיש החלטות שאינן דורשות אישור מכלל הדיירים וכדי לדעת יותר אפשר לבדוק את החוק על סעיפיו השונים. בכל מקרה, כדאי לתעד בכתב כל החלטה שקשורה לניהול ועד בית ואחזקת מבנים, תוך התייחסות לפרטים הקטנים.

הוסף תגובה


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\Websites\www.tips4u.co.il\wp-content\themes\tips4u\single.php on line 498