כיצד נגשים לרכישה מכונס נכסים?

1. איתור הנכס – איתור באמצעות חיפוש בלוחות הנדל”ן הספציפיים המתמחים בהצגת דירות שמגיעות מכינוס נכסים.

2. הולכים לראות את הדירה – בניגוד למכירת דירה רגילה, כונס הנכסים אינו גמיש בזמנים להראות את הדירה והרוכש צריך להתאים את עצמו למועדים המוצעים לו על ידי כונס הנכסים.

3. מגישים הצעה – לאחר שמתקבלת החלטה להציע הצעה מגישים את ההצעה לכונס הנכסים כאשר ההצעה כוללת תשלום מראש של 10% מערך הדירה, כאשר את התשלום הראשון מעבירים במזומן, בשיק או בהמחאה בנקאית. אם וכאשר יתברר שהבקשה לא התקבלה, מסיבה כלשהי, הכסף יוחזר במלואו. אולם במידה ומציע ההצעה החליט למשוך את ההצעה, לאחר שכבר ההצעה התקבלה, עשרת האחוזים מערך הדירה לא יוחזרו למציע ההצעה.
4. התמחרות – ביום האחרון להגשת ההצעות אוסף הכונס את כל ההצעות שקיבל עד כה, ומחליט מי מהן עוברת לשלב הבא. לאחר מכן אוסף הכונס את כל אלו שהגישו הצעות ועורך ביניהן התמחרות שהיא מעין מכירה פומבית, במפגש זה מנסה הכונס לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר.

5. חתימת החוזה – לאחר שנבחרה ההצעה המתאימה לכונס היא מוגשת להוצאה לפועל לאישור. במידה וההצעה מאושרת על ידי הוצאה לפועל החוזה נחתם והעסקה הושלמה.

מומלץ:להוסיף סעיף לחוזה המגביל את משך אישור העסקה על ידי בית המשפט או ההוצאה לפועל לפרק זמן של שלושה חודשים בלבד, כאשר מעבר לזמן זה העסקה תבוטל והפיקדון יחזור למציע. יובהר כי קבלת אישור של בית המשפט או ההוצאה לפועל עלול להימשך לעתים זמן רב מעבר לזמן סביר שתכנן הרוכש להמתין עבור אישור העסקה.

האמור לעיל אינו מהווה חו”ד משפטית ואינו תחליף לייעוץ משפטי.

ליווי משפטי צמוד בעסקאות נדל”ן יכול לחסוך לרוכש בהוצאות רבות ובזמן יקר.

דברת יעקב, עו”ד

דברת יעקב משרד עורכי דין,

Jacob Dovrat, Advocate

Dovrat Jacob Law Office

לסקוב 5 רעננה, 43579 Laskov 5 St, Raanana 43579 Israel

הוסף תגובה