ככל שתדע יותר פרטים על המשרה, תוכל לנמק בראיון מה התועלת שתביא לארגון

מראיין אינו רוצה לפספס את המועמד המתאים. ככל שתצליח כמרואיין לעזור לו לספר לך על המשרה כבר בתחילת השיחה, כך תוכל להתקדם ולבדוק האם יש התאמה, לדעתך. מרגע שזיהית שיש התאמה תוכל לפרוט באופן סדור ומנומק את התועלות שתביא לארגון. הובלת המפגש דורשת הכרה במטרה וחיפוש עדין אחר זרימה ליצירת אותו מנוף של הובלה.

אמיר דרור, יועץ ארגוני ומאמן קריירה

הוסף תגובה